درج:    
قابليت ديدن:     ماژول:   
   
  درباره ما
فروردين 31, 1398

 

درباره ما

تاریخچه و گـزارش شرکت تعاونـی مسکن کـارکنـان صداوسیما از آغــاز سال 1352 تا نیمه اول سال 1389

تعاونوا علي البروالتقوا
 
تعاونی مسکن کارکنان صداوسیما از تاریخ 12/12/1352 رسماً کار خود را آغاز نموده
و تاکنون بالغ بر 1654 واحد احداث ، مشارکت ، خریداری و تحویل نموده است .
در راستای تحقق اهداف شرکتهای تعاونی توانسته است منشاء خدمات برای همکاران
و اعضاء باشد که شمه ای از آن را به شرح ذیل تقدیم همکاران و اعضاء محترم می نماید:
پروژه 28 دستگاه ( سه راه ضرابخانه )
این ساختمانها در سال 1354 توسط سازمان خریداری و به شرکت تعاونی جهت فروش منتقل گردیده که در سال 1358 و با دستور مدیران سازمان نسبت به فروش و واگذاری آن اقدام شده است .
 
پروژه 88 دستگاه توانیر
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی شرکت تعاونی مسکن صداوسیما نیز هماهنگ با سایر ارگانها و با توجه به رسالتی که داشت نسبت به واگذار مسکن همکاران در سال 1361 اقدام به خـرید 88 واحد نیمه ساخته واقع در خیابان ولی عصر (عج) توانیر اعلام و پس از تکمیل به اعضاء واجد شرایط واگذار نموده ساختمان مزبور در دو بلوک 44 واحدی با متراژهای (132و162 متری) تحویل گردیده است .
واگذاری 36 قطعه زمين برای همکاران شاغل فرستنده بعثت در کمال آباد کرج در سال 1363
 
پـروژه 476 واحـدی شهرک غزالی
اين تعاونی در سال 1354 اقدام به طراحی جهت احداث آپارتمانها مسکونی بنام مجموعه غزالی نمود اين پروژه ازسال 56 بواسطه برپائی انقلاب شکوهمند اسلامی فعاليتهای ساختمانی آن متوقف گرديد ، اجرای عمليات فقط بصورت آماده سازی و نصب قسمتهائی از اسکلت فلزی انجام شده بود.
از سال 68 الی 76 بتدريج پروژه مسکونی غزالی تکميل و به اعضاء تعاونی واگذار گرديد محوطه سازی شامل : آسفالت ، فضای سبز، روشنائی ، سيستم آبرسانی محوطه ، لوله کشی گاز ، تامين پارکينگ و ايجاد دسترسيهای هر بخش در سال 79 آغاز و تا سال 82 تکميل شده است . اين مجموعه دارای 476 دستگاه آپارتمان ، زیربنای مختلف از 83 مترمربع الی 145 مترمربع در 4 بلوک بطور مجزا درزمينی به مساحت106000 مترمربع احداث وبا قيمت تمام شده به اعضاء واجد شرايط واگذار گرديده است .
 
پروژه 400 واحدی فاز5 شهرک ( قدس)
ايـن پـروژه در سال 1363 در منطقه فـاز 5 شهرک غرب آغـاز و در سال 1368 تحويل اعضاء گرديد مساحت هر آپارتمان حدود 145 مترمربع می باشد که در چهار طبقه احداث گردیده و برای آپارتمان ها تسهيلات وام اخذ و در پيشبرد عمليات اجرائی صرف شده است هرآپارتمان دارای پارکينگ و انباری است و از محوطه و فضای سبز مناسب برخوردار هستند .
 
پروژه 56 دستگاه آپارتمان فاز يک شهرک غرب (مجتمع سینا)
اين پروژه در زمينی به مساحت حدود 2500 مترمربع با تعداد 56 دستگاه آپارتمان به مساحت 130 مترمربع در خيابان ايران زمين ساخته و واگذار گرديد . احداث اين مجموعه در فاصله سالهای 1367 الی 1371 بوده است .
 
پروژه 420 دستگاه آپارتمان فاز 1 شهرک غرب (مجتمع سینا)
در محدوده فاز يک شهرک غرب خيابان ايران زمين تعاونی مسکن با همکاری اعضاء واجد شرايط نسبت به احداث 420 دستگاه آپارتمان در قالب 8 برج بلند مرتبه که یکی از برجها دوقلو می باشد با مساحت هر آپارتمان 142 مترمربع واقع در خیابان ایران زمین ساخته و واگذار گردید . سال شروع عمليات 1368 و سال خاتمه 1376 می باشد .
 
خرید و واگذاری 8 دستگاه آپارتمان خیابان ابن سينا
این پروژه در سال 79 براساس مواردی از اساسنامه ماده 3 به صورت آماده خریداری و به اعضاء فروخته شده است و واقع در خیابان ابن سینای دروازه شمیران می باشد .
 
سرمایه گذاری درساخت6دستگاه آپارتمان واقع درخیابان اميرآباد کوچه مجد
با توجه به مالکیت بر ساختمان اداری مجد با مشارکت شرکت ساراتل نسبت به ساخت و ساز آن در سال 1380 اقدام و در سال 1382 پس از تکمیل به صورت آزاد واگذار گردید .
 
پروژه 70 واحدی کوهسار کلاک کرج
اين ساختمانها به مالکیت آقایان مرشدی و مقیمی توسط مسکن و شهر سازی به تعداد 81 دستگاه ساخته شده است که تعداد 11 واحد آن توسط ستاد آزادگان خریداری شده و تعداد 70 واحد آن در سال 1382 توسط شرکت تعاونی مسکن صداوسیما برای اعضاء تعاونی مسکن خریداری و به اعضاء  واگذار گردیده است پروژه کوهسار در منطقه کلاک کرج می باشد مساحت آپارتمانها 75 الی 78 مترمربع میباشد .
شایان ذکر است عملیات تکمیلی شامل محوطه سازی ، خرید انشعاب گاز و لوله کشی گاز انجام و واحدها تحویل گردید هم اکنون افرادی که تسویه حساب نموده اند انتقال سند انجام گردید و مابقی هم به محض تسویه حساب کار انتقال سند انجام خواهد شد . (حدود 10 نفر باقی مانده است)
 
پروژه یادگار امام و زمین حبیب الهی 
اعیانی این پروژه در سال 1382 از آقای الماسی فرد خریداری شد ولی متاسفانه تا سال 1387 به هیچ نتیجه ای نرسید و مشخص گردید که متاسفانه اعیانی خریداری شده حق ریشه بوده و مشاع می باشد، پیگیری های تعاونی نتیجه نداد در نهایت در سال 1387 با مساعدت مدیریت محترم وقت سازمان و معاونت اداری و مالی قرارشدکه تعداد 207 آپـارتمان از مجموعـه سردار جنگل متعلق به صندوق بازنشستگی سازمان خریـداری ودر اختیار اعضاء یادگار امام قرار داده شود که این امرتوسط هیات مدیره وقت انجام شد و درحال حاضرتمامی اعضاء پروژه یادگارامام واحدهای خودرادریافت نموده اند .
 
 پروژه های در دست اقدام
پروژه 255 واحدی امیرکبیر
شرکت تعاونی مسکن درسال 1381 در دو مرحله اولیه جهت پروژه امیرکبیر نسبت به عضو گیری برای 156 واحد در قالب چهار برج در منطقه 22 تهران اقدام نموده و با توجه به استقبال اعضاء مجدداً طی همان سال دو برج دیگر اضافه و به 6 برج افزایش یافت و با احتساب 99 عضو مرحله دوم جمع اعضاء بـه 255  نفـر رسید و تـا بحال پـروژه حدود 50 % پیشرفت فیزیکی داشته ، عملیات اجرائی بدلیل عدم پرداخت اقساط توسط اعضاء و عدم پرداخت وام کند شده به همین لحاظ هیات مدیره تمام توان خود را صرف برداشتن موانع پیش رو نموده که به یاری خدا در تاریخ 12/3/89 عملیات ترهین در دفترخانه انجام شد ولی بدلی شکایت آموز ش وپرورش مبنی برساخت مدرسه دریافت وام بامشکل مواجه گردید، که با تلاش هیات مدیره مدیرعامل وپیگیری حقوقی مشکل دادگاه فعلاً مرتفع گردید و به یاری خدا به همین نزدیکی قسط اول وام واریزخواهدشد که البته پرداخت مراحل بعد وام مستلزم واریز سهم اعضاء میباشد .
ضمناً فرمت پیشرفت فیزیکی واحدها تا بحال و بصورت ماهیانه توسط فرمت مذکور قابل پیگیری می باشد .
 
طرح 99 ساله مهر
پس از اعلام دولت محترم جمهوری اسلامی جهت ثبت نام طرح زمینهای 99 ساله تعاونی برای اعضاء خود در سال 1386 اعلام آمادگی نمود، در نتیجه نزدیک به تعداد300 نفر در مرحله اول ثبت نام نمودند لکن سازمان مسکن 109 نفر از این افراد را واجد شرایط دانست و با عنایت به پیگیری در مورد این گروه قطعه زمینی در فاز 6 شهر پرند به این افراد واگذار گردید و تعاونی قـرارداد اولیه زمین را توسط مـدیرعـامل و رئیس هیـات مدیره وقت منعقد نموده و مبالغ یک میلیون تومان دریافتی از افراد را طی چک به حساب اعلام شده از طرف شهر پرند واریز نموده چون پایگاه تعاونی از پرند به اسلام شهر منتقل گردید مجدداً در اسلام شهر تمدید قرارداد شد و در حال حاضر و با پیگیری فراوان تعاونی پرونده ما را به اتحادیه تعاونی مسکن تهران در خیابان کشاورز منتقل نمودند که در اینجا هم قرارداد مجدد نوشته شد و علت تاخیر در تحویل زمین ادغام بودن زمین مورد نظر تعاونی مسکن و800 هکتار زمین
 شهرک با زمینهای یکی از ارگانها ، اعلام شده است خوشبختانه این مسئله حل و در حال حاضر نسبت به ساخت و ساز اقدام لازم صورت پذیرفته است ودرحال حاضر اسکلت بتونی پروژه اجراء شده و سفت کاری حدود80% - گچ وخاک 40%- کانال کولر 80% - لوله کشی سرد وگرم 40% و فرم های چهارچوب 120واحد ساخته و اکثراً اجرا گردیده است و امیداست تا عید سال 90 تعداد 20واحد تحویل و مابقی به یاری الله در چهار ماه بعد از آن تحویل شود.
 
گزارش پيشرفت پروژه ها
صفحه اصلی  |  درباره ما  |  اطلاعیه ها  |  مجامع تعاونی ازسال 97  |  اساسنامه   |  گالری عکس  |  ارتباط با ما
تمامی حقوق برای تعاونی مسکن کارکنان صدا و سيما محفوظ است